IMG_2746_resize.JPG

fredccc 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

流經 瑞穗的富源溪 也被外來種入侵了

1.jpg

fredccc 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

IMG_4989_resize.JPG


fredccc 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()IMG_6966_resize.JPG

fredccc 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

IMG_6245_resize.JPG

fredccc 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()


IMG_5329_resize.JPG


fredccc 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()


 


fredccc 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

 
fredccc 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

  fredccc 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

苗栗知泉渡假山莊看起來不起眼的小水溝竟然有小螃蟹及蜆附近有觀魚步道離南庄老街約5K可在南庄老街吃飯,吊橋下玩水釣魚,也可順遊神仙谷

 
fredccc 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()